al-quran-on-line-smk-tunas-pembangunan

Quran Surat Al Fatihah 1 : 6

6. Tunjukilah [8] kami jalan yang lurus, [8] Ihdina (tunjukilah kami), dari kata ”hidayaat”: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik.

Baca Surat » Al Fatihah »

www.m-edukasi.web.id blog guru

Data Staff SMK Tunas Pembangunan

NoNama StaffJKJabatan
1 Astiati P Staf TU
2 H. Subrata L Kepala Tata Usaha
3 Muhaimin L Staf TU
4 Ratna Dewi P Staf TU
5 Tarkrib L Petugas Keamanan